Training organisatie aan boord

Print

In het kort:

Zeilenderwijs leert u (en uw bemanning) in een 1-daagse training de fijne kneepjes van een goede organisatie van manoeuvres.

Na de training kunt u alle voorkomende manoeuvres (sluizen, aankomen, afvaren, hijsen/strijken, reven, ankeren etc) snel, effectief, veilig en in een goede sfeer organiseren en uitvoeren. 

U maakt hierbij gebruik van het 5-stappen plan (Globaal Plan, Plan B, Taakverdeling, Voorbereiding, Uitvoering): een erg effectief hulpmiddel bij het organiseren.

De kosten van deze training bestaan uit het dagtarief van EUR 225,- , reiskosten naar en vanaf de vertrekhaven à 20 ct/km en eventueel een vergoeding voor het gebruik van het zeiljacht van Zeilenderwijs.

Om een goed rendement van de training te borgen is het maximum aantal deelnemers 4.

 

In meer detail:

Enkel vaardigheid en enthousiasme van schipper en mede-opvarenden is nog niet voldoende om een jacht soepel en veilig van A naar B te brengen. Een belangrijk aspect is ook organisatie aan boord.

Herkent u de volgende situaties ?

Bij het wegvaren uit de sluiskolk zegt u (tegen uw bemanningslid op het voorschip) 'gooi maar los' waarop het bemanningslid op het achterschip ook de achterspring losgooit. (Uw bedoeling was om die achterspring te gebruiken om de boeg van de sluismuur weg te draaien maar nu moet u het maar anders oplossen).

U staat als bemanningslid in onzekerheid te wachten op instructies. U geeft geen idee wat het totale plan is, en of wat 10 meter verderop in de kuip gezegd wordt voor u bestemd is of niet. Op enig moment doet u wat u denkt dat verwacht wordt maar een uitbrander van de schipper volgt: "hoe kun je dat nu doen, je weet toch dat we....."

Bij het aankomen in een hogerwal-box wil uw voordekker van boord stappen om het schip vanaf de steiger met de boeg vast te houden tot er twee voorlijnen gelegd zijn. Een toevallig passant neemt echter 1 voorlijn aan van de voordekker voordat die van het schip af is gestapt, haalt deze langs een bolder en geeft deze weer terug aan boord. Als gevolg valt uw schip scheef in de box en komt u met uw voorschip in aanraking met het jacht dat naast u ligt. Door goedbedoelde hulp wordt uw manoeuvre verprutst en vaart u bijna schade.

Uu wilt zeilend een rif in het grootzeil leggen en heeft ongeveer een kwart mijl ruimte tot uw beschikking om dit doen. Het rif steken duurt lang: vallen en smeerrepen  moeten nog vrij gemaakt worden en er is geen tangetje aan dek om het borgklepje van mastleuvers los te maken. Door een slordige fokbediening vaart u ook lager en maakt meer vaart dan u had gewenst. Uiteindelijk moet u met een half gestoken rif overstag gaan om nieuwe ruimte te creëren om de manoeuvre af te maken.

Met een goede en heldere organisatie aan boord kunt u uw manoeuvres beter, soepeler en veiliger uitvoeren. Hierdoor blijft de sfeer aan boord prettig, wordt uw jacht beter en zorgvuldiger behandeld en zult u met meer rust en vertrouwen uw jacht kunnen hanteren.

Zeilenderwijs kan u en uw mede-opvarenden opleiden en begeleiden op het gebied van organisatie aan boord. Bij voldoende eigen vaardigheid op de manoeuvres zelf is meestal 1 dag intensief trainen voldoende om u de kneepjes van een goede organisatie bij te brengen. Zeilenderwijs hanteert hierbij een 5 stappen plan voor een goede organisatie:

1. Uitleg globaal plan

Door het uitdenken en uitleggen van een globaal plan dwingt u uzelf om de manoeuvre vooraf goed te overdenken. Eventuele hiaten of onmogelijkheden komen eruit als u het plan uitlegt aan de bemanning.w bemanning wordt betrokken in de manoeuvre en kan beter de taken uitvoeren omdat ze de context in het plan kennen. U leert bij de training om globale plannen te maken voor de meest voorkomende manoeuvres, en om deze aan te laten sluiten aan het vaardigheidsniveau van uw bemanning.

2. Het "Plan B"

Een schipper moet er rekening mee houden dat een manoeuvre bijgesteld of soms zelfs afgebroken moet worden. Daarom leert u een plan B te maken dat u achter de hand heeft voor 'als het even anders moet', en u leert wanneer u dit plan wel of niet vooraf aan uw bemanning vertelt.

3. Taakverdeling

De derde stap is de taakverdeling. Bemanningsleden en de schipper zelf krijgen taken in de manoeuvre. Zo haalt u de laatste onvolkomenheden uit uw plan (Jan, als jij de genua schoot blijft bedienen.....en Jan, als jij dan het grootzeil strijkt) en ontstaat er duidelijkheid in wie, wanneer, wat moet doen. U leert in de training een effectieve, uitvoerbare en heldere taakverdeling te maken die is toegesneden op de vaardigheid van uw bemanningsleden.

4. Voorbereiding

De volgende stap is voorbereiding. Alles wat u vooraf kunt doen scheelt tijd en complexiteit in de uiteindelijke manoeuvre. U leert wat een goede voorbereiding is, wat per manoeuvre de typische voorbereidingen zijn die u kunt treffen, en hoe u uw vaarwater optimaal gebruikt zodat bepaalde manoevres op een gestrekte koers (en daarmee op een veilig en rustig schip) uitgevoerd kunnen worden

5. Uitvoering

Tenslotte is er de uitvoering. U leert hoe u tijdens de manoeuvre overzicht houdt over het schip en de handelingen van uw bemanning en hoe u de regie krijgt en houdt over wat er aan boord gebeurt. U leert gedurende de gehele manoeuvre contact met de bemanning te houden en bij te sturen waar nodig. Tenslotte leert u hoe u effectief overschakelt van de eigenlijke manoeuvre naar het eerder bedachte Plan B wanneer dit nodig blijkt.

 

Een training "organisatie aan boord" kan op uw eigen schip, of op het schip van Zeilenderwijs gevolgd worden.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden tot het volgen van deze training.